OPĆI UVJETI i PRAVILA KORIŠTENJA

Datum: 22. lipanj 2021.

 

ČLANAK 1.

Uvodne odredbe

1.1. Ovim Općim uvjetima i pravilima korištenja (u daljnjem tekstu: "Opći uvjeti") uređuju se uvjeti i pravila korištenja web portala www.cromazon.hr (u daljnjem tekstu: „web portal CROMAZON“ ili "CROMAZON"), sa svim svojim poddomenama te pripadajućim aplikacijama za mobilne telefone. Na sve uvjete i pravila koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odgovarajući propisi Republike Hrvatske.

1.2. Web portal CROMAZON u vlasništvu je društva CONSPECTION d.o.o. za istraživanje, razvoj, inovacije i usluge, 1. Kotoripski odvojak 7, Grad Zagreb, OIB: 83786550486 (u daljnjem tekstu: "CONSPECTION").

1.3. "Korisnik" je svaka fizička ili pravna osoba koja pristupa i/ili koristi usluge web portala CROMAZON, što podrazumijeva neregistrirane korisnike i registrirane korisnike.

1.4. „Prodavatelj“ je svaka fizička ili pravna osoba koja sukladno ovim Općim uvjetima registrira profil na web portalu CROMAZON s ciljem izrade i puštanja u pogon vlastitog web shopa, oglašavanja proizvoda ili usluge radi prodaje.

1.5.  CROMAZON pruža usluge oglašavanja, prodajne promocije i direktnog marketinga (dalje u tekstu: "Usluga") u svrhu kupoprodaje radi kupoprodaje proizvoda ili usluga (dalje u tekstu: "Predmet oglasa"), na način da Korisnik u ulozi "Prodavatelja" pomoću web portala CROMAZON izradi vlastiti web shop i objavi oglas s „Robom“, a Korisnici u ulozi "Kupca" ostvaruju prava na kupovinu Robe od Prodavatelja.

1.6. CONSPECTION pruža usluge iz svojeg djelokruga poslovanja u skladu s pozitivnim zakonskim odredbama.

 

ČLANAK 2.

Opće odredbe

2.1 Pristupanjem i/ili korištenjem Usluga web portala CROMAZON, korisnik je dužan upoznati se Općim uvjetima. Smatra se da Korisnik korištenjem usluga web portala CROMAZON prihvaća ove Opće uvjete. CROMAZON zadržava pravo izmjena i dopuna Općih uvjeta u bilo kojem trenutku. Izmjene i/ili dopune stupaju na snagu u trenutku objave.

2.2. U svrhu korištenja Usluga CROMAZON, Korisnik se obvezuje registrirati pomoću registracijskog obrasca. Registracija obuhvaća ustupanje potrebnih osobnih i kontakt podataka. Registracijom na CROMAZON Korisnik daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao. Prikupljanje nekih podataka za potrebe registracije utemeljeno je na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.

2.3. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na CROMAZON dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu korištenja usluge CROMAZON, primanja poruka i komunikacije s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. CROMAZON se obvezuje da će primljene podatke koristiti isključivo u svrhu pružanja usluge na koju je korisnik pristao, te u skladu s mjerodavnim propisima. CROMAZON vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje, čuvanje, korištenje i brisanje osobnih podataka.

2.4. Svaki Korisnik može imati samo jedan korisnički profil. Maloljetnim korisnicima dopušteno je korištenje CROMAZON uz obvezan roditeljski/skrbnički nadzor. U slučaju zlouporabe korisničkog računa u svrhu bilo kakvih manipulativnih radnji, Korisnik će biti sankcioniran zatvaranjem korisničkog profila, a u ovisnosti o težini zlouporabe CROMAZON zadržava pravo poduzeti i druge odgovarajuće mjere.

2.5. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa. Zahtjev za zatvaranje korisničkog računa Korisnik podnosi putem elektroničke pošte korisničkoj službi, i to na e-mail adresu korisnici@cromazon.hr. CROMAZON će zatvoriti korisnički račun i oglase tog Korisnika u roku od 7 dana nakon podnošenja zahtjeva.

2.6. Pravne osobe koje koriste Usluge CROMAZON u potpunosti su odgovorne za osobne podatke koje prikupljaju i unose, te su dužne upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka.

2.7. Korisnik je dužan brinuti o sigurnosti svog korisničkog računa i korisničke lozinke. Korisnik je odgovoran za svu štetu nastalu zlouporabom ili neovlaštenim korištenjem prava pristupa na njegov korisnički račun, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. CROMAZON ne odgovara za bilo kakvu zlouporabu korisničkog računa.

2.8. Za sav sadržaj (oglase, ponude, poruke, objave, fotografije, prikaze, videosnimke, informacije i druge materijale) objavljen na CROMAZON, prenesen preko CROMAZON, ili povezan poveznicom sa CROMAZON, odgovara isključivo Korisnik koji je objavio sadržaj. CROMAZON ne jamči za točnost, potpunost, aktualnost ili autentičnost sadržaja.

2.9. Zabranjeno je objavljivanje i naručivanje sadržaja koji su nezakoniti, prijeteći, uznemiravajući, ili su na bilo koji način štetni. Nedopuštena je objava sadržaja koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova odobrenja, ili bilo kakvog sadržaja koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

2.10. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa Korisnika usluga CROMAZON (npr. između Prodavatelja i Kupca), nastali zbog neistinitosti podataka o Korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, i sl.) rješavaju se isključivo između Korisnika. CROMAZON nije odgovoran ni za kakvu štetu eventualno nastalu kao posljedica takvih odnosa.

2.11. CROMAZON ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, brisanja sadržaja ili zloupotrebe objavljenih podataka. CROMAZON ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati Korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja web portala ili aplikacije CROMAZON za mobilne telefone.

2.12. U slučaju da objavljeni oglas na 321prodano sadrži poveznice na internetske stranice trećih osoba, CROMAZON ne odgovara, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan ili ilegalan sadržaj, kao ni za druga kršenja prava trećih osoba. CROMAZON će u najkraćem mogućem razdoblju ukloniti sadržaj koji krši ove Opće uvjete, zakonske propise, ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

2.13. CROMAZON je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun korisnika koji krše ove Opće uvjete, zakonske propise, ili na neki drugi način ugrožavaju ili ometaju funkcioniranje web portala CROMAZON. CROMAZON zadržava pravo poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv Korisnika koji krše ove Opće uvjete.

 

ČLANAK 3.

Postavljanje oglasa

3.1. Prodavatelj postavljanjem oglasa na CROMAZON pristaje da se uz potpuni sadržaj oglasa objavi i sadržaj njegovog javnog profila na CROMAZON, koji uključuje njegovo korisničko ime i profilnu sliku, a može sadržavati i druge osobne podatke koje korisnik postavi. Objavljen oglas na CROMAZON je javan, odnosno mogu ga vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu.

3.2. Postavljanjem oglasa na CROMAZON smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Općim uvjetima i da se u potpunosti slaže sa svim navedenim odredbama.

3.3. Oglas mora sadržavati specifične podatke o Predmetu oglasa koji se prodaje, koji vjerodostojno, točno, i potpuno opisuju stanje predmeta. Prodavatelj jamči za točnost, potpunost, aktualnost i autentičnost sadržaja u oglasu. Uz tekstualni opis, oglas može sadržavati maksimalno 10 fotografija i/ili slika Predmeta oglasa koji se prodaje. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom standardnom (književnom) jeziku.

3.4. Prodavatelj predajom oglasa neopozivo ovlašćuju CROMAZON da koristi sadržaj naveden u oglasu, kopira ga, objavljuje te distribuira i u društvenim ili drugim medijima. CROMAZON u drugim medijima ne objavljuje korisnikove osobne podatke, već isključivo sadržaj oglasa i poveznicu na oglas postavljen na CROMAZON.

3.5. Oglas mora biti uvršten u pripadajuću kategoriju i/ili potkategoriju s obzirom na sadržaj i narav Predmeta oglasa. Kategorije i/ili potkategorije korisnici mogu samostalno definirati. Kategorije i/ili potkategorije moraju biti napisane na hrvatskom standardnom (književnom) jeziku.

3.6. Naslov oglasa mora jasno opisivati Predmet oglasa.

3.7. U oglasu nije dopuštena promocija ili isticanje slika, bannera, web stranica ili drugog promotivnog sadržaja u komercijalne svrhe koje odstupaju od prodaje postavljenog Predmeta oglasa. U oglasu nije dopušteno pozivati na sudjelovanje u nagradnim igrama, igrama na sreću, piramidalnim igrama ili slično. Nije dopušteno isticanje sadržaja, niti postavljanje poveznica na web sadržaje koji su u tržišnom natjecanju s CROMAZON. Dopušteno je postavljanje poveznica na drugi/dodatni oglas koji se nalazi na web portalu CROMAZON.

3.8. Za svaki pojedini Predmet oglasa može biti postavljen samo jedan oglas. Nije dopuštena mnogostruka objava istog (identičnog) Predmeta oglasa.

3.9. Prilikom postavljanja oglasa Prodavatelj je dužan:
- oglas postaviti u kategoriju;
- postaviti željeni iznos prodajne cijene;
- voditi brigu o tome da proizvod i/ili oglas ne krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva, sadržaj oglasa ne sadrži diskriminirajuće aspekte ili ilegalne materijale, niti na bilo koji drugi način ne uzrokuje štetu ili krši zakone Republike Hrvatske.

3.10. Na web portalu CROMAZON koristi se novčana jedinica u valuti hrvatske kune (HRK) ili eura (EUR).

3.11. CROMAZON zadržava pravo uređivanja, izmijene ili dopune oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj oglasa (lektorske intervencije, prebacivanje u odgovarajuću kategoriju i sl.), kao i uklanjanja oglasa u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta od strane Korisnika.

3.12. Objavom oglasa na CROMAZON Prodavatelj se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih Korisnika.

3.13. Objavom oglasa na CROMAZON Prodavatelj je suglasan s time da se njegovi osobni podaci (npr. ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa i adresa) u slučaju potrebe proslijede Kupcu koji je kupovinom ostvario pravo na stjecanje Predmeta oglasa, sve s isključivim ciljem izvršavanja ugovornih obveza između Prodavatelja i Kupca.

3.14. Prodavatelj je nakon prodaje Predmeta oglasa u najkraćem mogućem roku dužan stupiti u kontakt s Kupcem radi dogovora oko plaćanja i načina primopredaje predmeta, u slučaju da to već nije jasno definirano u oglasu.

 

ČLANAK 4.

Ostvarivanje prava kupovine predmeta

4.1. Korištenjem web portala CROMAZON za ostvarivanje prava na kupovinu Predmeta oglasa smatra se da je Kupac upoznat s ovim Općim uvjetima i da se u potpunosti slaže sa svim navedenim odredbama.

4.2. Korisnik stječe pravo na kupovinu Predmeta oglasa pritiskom na tipku „Kupi“.

4.4. Kupac kupovinom predmeta iz oglasa na CROMAZON, slaže se da će njegovi osobni podaci (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), biti proslijeđeni Prodavatelju koji je predmet postavio u oglas, isključivo s ciljem daljnjeg dogovora oko plaćanja i načina primopredaje Robe, posebice u slučaju da to nije u naprijed definirano.

4.6. Kupac ostvarenjem prava kupovine Predmeta oglasa u najkraće moguće vrijeme nužno mora stupiti u kontakt s Prodavateljem, s ciljem dogovora oko plaćanja i načina primopredaje kupljenog Predmeta oglasa, posebice u slučaju da to nije u naprijed definirano.

4.7. CROMAZON ne preuzimaju odgovornost za koordinaciju plaćanja i primopredaje predmeta. Poštenje i savjesnost temeljna su načela kojih se Kupac i Prodavatelj moraju držati. Za eventualne sporove između Kupca i Prodavatelja u odnosu na materijalne nedostatke stvari, plaćanje cijene, ili bilo kojeg drugog pitanja u vezi s predmetnom kupoprodajom, CROMAZON ne preuzima odgovornost. Prodavatelj i Kupac obvezuju se razriješiti nastali spor isključivo između sebe.

4.8. CROMAZON korisnicima platforme za web shopove opcionalno nudimo mogućnost uspostave PayPal blagajne kao platforme za plaćanje. Isključiva je odgovornost vlasnika računa da aktivira i održava svoj PayPal račun.

 

ČLANAK 5.

Cjenik i uvjeti plaćanja CROMAZON usluge

5.1. Izrada vlastitog web shopa i postavljanje oglasa na web portal CROMAZON vrši se bez naknade.

5.2. Broj postavljenih oglasa i vrijeme trajanja oglasa po jednom korisniku su neograničeni.

5.3. CROMAZON ima pravo na naknadu za svaki pojedini Predmet oglasa koji je rezultirao stjecanjem prava na kupovinu od strane Kupca sukladno članku 4.2. ovih Općih uvjeta. Naknadu je dužan podmiriti Prodavatelj. Ova naknada u daljnjem tekstu naziva se „Provizija“.

5.4. Iznos Provizije računa se u ovisnosti o cijeni po kojoj je Predmet oglasa prodan, i to po udjelu od 3.5 % od prodajne cijene Predmeta oglasa (bez troškova isporuke).

5.5. Plaćanje Provizije vrši se sukladno dostavljenom računu. Računi se dostavljaju u obračunskim razdobljima po 30 dana, s rokom dospijeća od 30 dana, i pravovaljani su bez potpisa i pečata.

5.6. Ukupno stanje, dugovanja, kao i svi računi Korisnika ispostavljaju se elektroničkim putem na e-mail adresu Korisnika, a svakovremeno su dostupni u web sučelju korisničkog računa pod „Moji  računi“.

5.7. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po dostavljenom računu u zadanom dospijeću od 30 dana, CROMAZON je ovlašten ograničiti ili blokirati pristup vašem web shopu. U tom slučaju, Vaš web shop bit će ponovno pušten u pogon tek nakon potpunog podmirivanja duga.

5.8. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze u roku od 60 dana od trenutka ograničavanja pristupa ili blokade korisnikovog web shopa, CROMAZON je ovlašten u potpunosti izbrisati korisnikov web shop, njegov korisnički račun, kao i sve njegove podatke.

5.9. CROMAZON ne nudi povrat novca.

5.10. U slučaju kršenja ovih Općih uvjeta, CROMAZON zadržava pravo privremeno ili trajno deaktivirati korisnički račun Korisnika, kao i poduzeti druge odgovarajuće mjere primjerene u odnosu na nastalu štetu.

 

ČLANAK 6.

Pravo na prigovor

6.1. Korisnik je ovlašten u svakom trenutku uložiti prigovor u vezi pružanja Usluge web portala CROMAZON.

6.2. Sve primjedbe u smislu članka 11a. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može dostaviti u pisanom obliku (i) na adresu sjedišta društva Conspection d.o.o., 1. Kotoripski odvojak 7, 10000 Zagreb, Hrvatska, ili (ii) putem e-pošte na adresu: info@cromazon.hr

6.3. CONSPECTION je obvezan na svaki podneseni prigovor dati odgovor u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača, a ako je utemeljen uskladiti pružanje Usluge s primjedbama iz prigovora.

 

ČLANAK 7.

Zaštita osobnih podataka Korisnika

7.1. CROMAZON prikuplja osobne podatke koje Korisnik unese u online obrazac, a koristi ih isključivo u svrhu pružanja Usluge sukladno ovim Općim uvjetima i Politici privatnosti CROMAZON.

7.2. CROMAZON se obvezuje da navedene osobne podatke neće bez valjane pravne osnove stavljati na raspolaganje trećim osobama i da će osobitu pažnju usmjeriti na zaštitu privatnosti svojih Korisnika.

7.3. Kako bi unaprijedio svoju uslugu, CROMAZON zadržava pravo analizirati podatke koje ima o svojim Korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i individualizirao oglase i druge obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge CROMAZON, sve sukladno Politici privatnosti CROMAZON.

 

ČLANAK 8.

Rješavanje sporova

8.1. Opći uvjeti i odnosi između Korisnika i društva CONSPECTION podliježu zakonima Republike Hrvatske. Sporovi koji bi proizašli iz ugovornog odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, CONSPECTION i Korisnik nastojat će riješiti na prijateljski način. Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove mirnim putem, za odlučivanje o eventualnim tužbama nadležan je nadležni sud u Zagrebu.

 

ČLANAK 9.

Završne odredbe

9.1. Ovi Opći uvjeti objavit će se na web portalu CROMAZON, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni svim Korisnicima, kao i pravnim i fizičkim osobama koje to namjeravaju postati.

9.2. Ovi Opći uvjeti u primjeni su od 1. veljače 2021. godine, a primjenjuju se isključivo na odnos s Korisnikom koji je sklopljen za vrijeme njihova važenja.

 

ČLANAK 10.

Podaci o upravitelju portala CROMAZON.hr:

Puni naziv:    CONSPECTION d.o.o. za istraživanje, razvoj, inovacije i usluge
Skraćeni naziv: CONSPECTION d.o.o.
Adresa: 1. Kotoripski odvojak 7, 10000 Zagreb, Croatia
OIB:   83786550486
MBS:   081152363
IBAN:  HR2923600001102670143
SWIFT/BIC:  ZABAHR2X
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
E-mail:   info@conspection.hr

Upis društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu proveden je dana 26. veljače 2018. godine, po rješenju pod poslovnim brojem Tt-18/4147-4.

CROMAZON koristi kolačiće – dodatne informacije o korisničkim pravima možete pronaći u uredbi o zaštiti podataka.
OK